Spiżarnie sensów

O pracy i przemijaniu...

Drodzy Czytelnicy

Za nami Święto Zmarłych, czas szczególnej zadumy, modlitwy i wspomnień, tych, którzy  odeszli. Tęsknimy a tęsknota, mimo, że nieraz bardzo trudna, może  być motywacją do lepszego życia, do rozwoju, ufnej nadziei, w to, że kiedyś spotkamy się wszyscy z tymi, których tak bardzo kochaliśmy i kochamy. Tymczasem zatroszczmy się o naszą nadzieję, brońmy jej. Możliwości jest przecież wiele. Myślę o trosce o siebie i motywację, by to, co składa się na nasze życie i funkcjonowanie było jak najpełniejsze, jak najlepsze…

Jednym z ważnych składników godnego życia jest praca… Zapewne seniorzy, czytający bloga  zareagują oburzeniem i mają do tego prawo. Słyszę głosy: ile to wreszcie mamy pracować?  Bez przesady! Nie wiadomo, czy w tych czasach zdołamy dożyć do emerytury…

Pewnie sporo w tym racji. Z drugiej zaś strony pojawia się krańcowe pytanie, jak w starszym wieku zdobyć pracę. I pewnie to pytanie także jest zasadne.

 

 

 A jednak kwestia poruszana nie należy do niemożliwych. Kilka słów o pracy dla seniorów i o ich niezwykłym przecież potencjale… Który przecież warty jest zaakcentowania i pochylenia.

Aby go  w pełni wykorzystać a dojrzałych pracowników jak najdłużej utrzymać w sprawności i poczuciu efektywność, warto zadbać o odpowiednie warunki pracy. Oznacza to zwrócenie uwagi na te czynniki charakteryzujące środowisko pracy, które mogą stanowić dla osób 50+ nadmierne obciążenie i które zaleca się w związku z tym ograniczać. Obejmują one ciężką i bardzo ciężką pracę fizyczną, pracę w mikroklimacie gorącym i zimnym, pracę w długotrwale wymuszonej pozycji ciała, czy też pracę zmianową. Osoby wykonujące takie prace w wieku dojrzałym powinny mieć możliwość zmiany stanowiska pracy na mniej obciążające. Czasem rozważyć należy szkolenia podnoszące lub zmieniające kwalifikacje pracownika. Dostosowując organizację i warunki pracy do indywidualnych potrzeb pracowników 50+ warto również zwrócić uwagę na właściwe oświetlenie, tempo pracy i elastyczny czas pracy. Udogodnienia w tym zakresie nie stanowią dużego obciążenia i często zależą od dobrej woli pracodawcy. Do zwiększenia efektywności zatrudnionych pracowników może przyczynić się wprowadzenie rozwiązań związanych z elastyczną organizacją czasu pracy. Oczywiście, możliwość wprowadzenia elastycznych form zatrudnienia uzależniona jest od charakteru wykonywanej pracy, jednak często np. ze względu na zobowiązania rodzinne (opieka nad wnukami, rodzicami w podeszłym wieku) jest to dla dojrzałych osób znakomite rozwiązanie.
- Elastyczny czas i elastyczna forma zatrudnienia są w wielu wypadkach zachętą dla doświadczonych pracowników z długim stażem do kontynuowania zatrudnienia lub podejmowania pracy. Pozwala im to godzić życie prywatne czy też aktywność społeczną z aktywnością zawodową. Przyczynia się to do podniesienia wydajności pracy i motywacji pracowników. To również korzyść dla pracodawcy bo może nadal czerpać z wiedzy pragmatycznej, unikalnych często umiejętności i doświadczeń dojrzałych pracowników przy optymalizacji kosztów związanych z ich zatrudnieniem. W firmach zachodnich elastyczny czas pracy wykorzystywany jest także jako forma przygotowania do emerytury: pracownicy zbliżający się do niej otrzymują na przykład możliwość skorzystania z dodatkowych dni wolnych lub z ruchomego czasu pracy, po to, aby przejście na emeryturę nie było dla nich tak dużym szokiem – wyjaśnia Tomasz Schimanek, ekspert Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.(www.senior.pl)

A może warto zająć się spełnianiem marzeń? Rękodziełem, malowaniem, pisaniem książki? Jan Paweł II w encyklice Laborem Excens pisał, że praca to każda działalność, jaką człowiek wykonuje, bez względu na jej charakter i okoliczności. Człowiek jest powołany do pracy, został, bowiem stworzony na obraz i podobieństwo Stwórcy, aby ziemię czynił sobie poddaną. Praca wyróżnia go wśród innych stworzeń Tylko człowiek zdolny jest do pracy i tylko on ją wykonuje. Dzięki pracy człowiek może nie tylko egzystować ale również zdobywać "chleb" wiedzy, postępu, cywilizacji, kultury i przyczyniać się do rozwoju nauki i techniki, zwłaszcza podnoszenia poziomu kulturalnego i moralnego społeczeństwa. "Chleb ten" zdobywa człowiek przy osobistym wysiłku i trudzie, wśród wielu napięć, konfliktów i kryzysów. Ale mimo to warto ponosić trud dla satysfakcji i radości życia